logo Vyplnit daňové přiznání Vyplnit

Smluvní podmínky jednoduchepriznani.cz

Tato licence slouží jako právní smlouva mezi Vámi, konečným uživatelem aplikace a podnikatelského subjektu Fíkus s.r.o. IČO 14374188, se sídlem Vymazalova 2834, 615 00 Brno, Spisová značka C 128024/KSBR Krajský soud v Brně dále jen jako "poskytovatel licence").
Licence je uzavřená na základě autorského zákona.
Aplikace vychází ze zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákona č. 337/1992 Sb,.o správě daní a poplatků, ale jejich znění nenahrazuje. Aplikace slouží jako pomocný nástroj pro výpočet daní z příjmu fyzických osob. Pro správné pochopení a vyplnění aplikace je nutná znalost použitých pojmů. Softwarový produkt na webové adrese www.jednoduchepriznani.cz (dále jen "aplikace“) se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Produkt zahrnuje počítačový software v elektronické formě. Použitím softwarového produktu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy, jste jimi zavázán/a v plném rozsahu a uzavíráte tím tuto smlouvu. Připsáním platby dochází k okamžitému zpřístupnění obsahu.

Předmět zakázky
Výrobce aplikace a poskytovatel licence udělují licencovanému uživateli nevýhradní právo užívání software v plném rozsahu. Licence k užívání je bezplatná, jen pokud slouží ve vypočtení daňové povinnosti. Aplikace je volně dostupná a uživatel má plný přístup k jejímu používání. Placená verze umožňuje další funkce.

Záruční podmínky
Poskytovatel licence nebere odpovědnost za škodu způsobenou použitím aplikace v případě chybně doplněných údajů. Pokud nabyvatel licence využije aplikaci a na základě daňového přiznání zjistí finanční úřad chybu v jeho daňovém přiznání, je povinen informovat poskytovatele licence, který navrhne řešení formou opravy daňového přiznání. Poskytovatel licence není odpovědný za žádné penále vzniklé v souvislosti s daňovým přiznáním a finančním úřadem.

Zásady ochrany osobních údajů
Poskytovatel licence se zavazuje pokračovat ve správě údajů poskytovaných podle zákona o ochraně osobních údajů. Všechny důležité informace týkající se zpracování osobních údajů a souvisejících práv a povinností jsou obsaženy v zásadách ochrany osobních údajů. Odstoupení od smlouy

Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT